ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตฟรี wifi ( 1 )
12.50%
สวนสาธารณะ ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 3 )
37.50%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
50.00%