หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ตรึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0-4456-1271 ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/orgchar... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/board.p... https://www.trum.go.th/member.... https://www.trum.go.th/staff.p... https://www.trum.go.th/staff1.... https://www.trum.go.th/staff2.... https://www.trum.go.th/staff3.... https://www.trum.go.th/staff4.... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/contact... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_ob... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/webboar... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.trum.go.th/home https://www.facebook.com/profi... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
จุดที่ 1 Facebook อยู่มุมช้ายล่างของเว็บไซต์
จุดที่ 2 Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์
3.ชื่อเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนดำเนินงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูสถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://www.trum.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างเมนูบริการประชาชน
3.เลือกE-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_ob... https://www.trum.go.th/news_ob... https://www.trum.go.th/egp.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข่าวสาร
3.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.เข้าเมนูข่าวผลจัดซื้อจัดจ้าง
5.ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.รายงานผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.รายงานผลการจัดหาพัสดุรายปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าเว็บไซต์
2.เมนูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ไปที่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ไปที่แผนกำลังอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... .เข้าหน้าเว็บไซต์
2.เมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ไปที่การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีปีงบประมาณ 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าเว็บไซต์
2.เมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าเว็บไซต์
2.เมนูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ไปที่บันทึกรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรับเรื่องราวเรื่องทุกข์
3.เข้าเมนูศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/contact... https://www.trum.go.th/contact... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรับเรื่องราวเรื่องทุกข์
3.เข้าเมนูเรียนทุจริต,ร้องเรียนร้องทุกข์
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูสถิติ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_at... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูกิจกรรม/ผลงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูเจตนารมณ์ No Gift Policy
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูเจตนารมณ์ No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูเจตนารมณ์ No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลตรวจสอบภายใน
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.การดำเนินการเพื่อการป้องกันฯ
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.การดำเนินการเพื่อการป้องกันฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานการจัดการองค์การความรู้
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/news_at... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการระเบียบ
3.เข้าเมนูงานคำสั่ง
*******
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานการจัดการองค์การความรู้
********
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข่าวสาร
3.เข้าเมนูกิจกรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผบการบริหารแบะพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการบริหารจัดการบุคคคล
3.เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายฯ
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project...
 
  (1)  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 0-4456-1271
โทรสาร : 0-4456-1271
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-725-2775
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
จำนวนผู้เข้าชม 4,952,290 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10