หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ตรึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0-4456-1271 ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/orgchar... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/board.p... https://www.trum.go.th/member.... https://www.trum.go.th/staff.p... https://www.trum.go.th/staff1.... https://www.trum.go.th/staff2.... https://www.trum.go.th/staff3.... https://www.trum.go.th/staff4.... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/contact... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_ob... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/webboar... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนดำเนินงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... แสดงผลก้าวหน้าในการดำเนินการงานตามแผนการดำนเนินงาน 31 มีนาคม 2567
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการติดตาม
4.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก)
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูสถิติ
4.เลือกสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุด ให้บริการ (Walk - in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุด ให้บริการ (E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o13 E-Service https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/service... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างเมนูบริการประชาชน
3.เลือกE-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4.คลิกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนจัดหาพัสดุ
4.แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2567
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4.รายงานผลการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนอัตรากำลัง
4.แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2567-2569
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานการจัดการองค์การความรู้
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/news_de... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการระเบียบ
3.เข้าเมนูงานคำสั่ง
*******
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรับเรื่องราวเรื่องทุกข์
3.เข้าเมนูศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/contact... https://www.trum.go.th/contact... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรับเรื่องราวเรื่องทุกข์
3.เข้าเมนูเรียนทุจริต,ร้องเรียนร้องทุกข์
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูสถิติ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_de... https://www.trum.go.th/news_de... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูกิจกรรม
3.เข้าเมนูกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูประกาศ
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/news_at... https://www.trum.go.th/news_de... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูกิจกรรม
3.เข้าเมนูกิจกรรม
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
4.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.trum.go.th/home https://www.trum.go.th/project... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูรายงาน
4.เลือกรายงานอื่นๆ
5.เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  (1)  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 0-4456-1271
โทรสาร : 0-4456-1271
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-725-2775
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
จำนวนผู้เข้าชม 6,780,834 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10