หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วัฒนธรรมชาวแกลมอ
เซ่นปู่ตา
วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวกูย
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรึม
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0-4415-1455 ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางพาณี กาศกระโทก
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ร่างขอบเขตรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อรับ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ร่างรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารห้องปร [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศเผยแพร่ การกำหนดราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 96 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ( แผ่นที่ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ( แผ่นที่ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 87 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๓) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๒) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 96 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๑) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศเผยแพร่ การคำนวณราคากลาง ตามแบบ บก 01 โครงการรางระบายน้ำ ม. 2 แผ่น2 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 80 
ประกาศเผยแพร่ การคำนวณราคากลาง ตามแบบ บก 01 โครงการรางระบายน้ำ ม. 2 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศจัดซื้อยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
   
 
   
 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ 1 (แบบ บก 01) [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 83 
   
 
   
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทรัพย์โกฎิ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านนา หมู่ที่ 7 (จากสามแยกบ้านนางสาน กวงเก [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านกาเจาะ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจังเอิด หมู่ ๙ ด้วย [ 26 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาเจาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตรึม (เริ่ [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ (เริ่มต้นจาก [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง นางรำฯ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับเกรดถนน ภายในตำบลตรึม จำนวน ๕ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 


-กิจการสภา- [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 74 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
             
 
   
 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.3/ว 3151 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (นอ.ทุก อำเภอ และนายก.ทม.สร)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.1/ว 457 ขอเชิญประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/243 การโอนเงินค่าตอบแทนการประชุม กจจ.สุรินทร์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 3149 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสนม นายอำเภอสำโรงทาบ และนายอำเภอกาบเชิง)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3146 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (นอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3147 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 8237 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3127 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมมาธิการ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 452 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
0023.3/ว 454 ขอความมือขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3126 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 450 ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 453 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 00263.1/ว 449 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 8211 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการนำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (นายอำเภอปราสาท)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 451 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ 8208 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสนม)  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3095 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3094 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3089 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (นอ.ทุก อำเภอ และนายก.ทม.สร.)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.ตรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ร่างขอบเขตรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อรับ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ร่างขอบเขตรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อรับ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.สุรินทร์ มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนิ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจารย์ 55/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ 23 มิ.ย. 64 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนสุรินทร์ภักดี [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศบัญชัรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (พนักงา [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 22 มิ.ย. 64 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนปอยปริง ปอยหลวง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ 22 มิ.ย. 64 เตรียมความพร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ สมัยสามัญ สม [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 22 มิ.ย. 64 เตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือ22 มิ.ย. 64 เตรียมก่อสร้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 21 มิ.ย. 64 เตรียมความพร้อมปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 1 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทม.สุรินทร์ 21 มิ.ย. 64 เตรียมความพร้อมปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 3 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 21 มิ.ย. 64 ลอกผักตบชวาคลองข้างทางรถไฟ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมคณะกรรมการถานศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 24 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมประตูห้องกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา [ 21 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการสัปดาห์ทาางภาษาอังกฤษ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 25 รายกา [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย เบอร์ 21 หมายลขทะเบียน 82-59 [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน78 รายก [ 17 มิ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.พ. 2564)    อ่าน 93  ตอบ 0  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด

ผ้าไหมชาวกูย

สำนักงาน
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-4415-1455
นางพาณี กาศกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 0-4415-1455
โทรสาร : 0-4415-1455
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-4415-1455
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
จำนวนผู้เข้าชม 433,861 เริ่มนับ 16 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10