หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วัฒนธรรมชาวแกลมอ
เซ่นปู่ตา
วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวกูย
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตรึม
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0-4456-1271 ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางพาณี กาศกระโทก
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กิจการสภา
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลตรึม อำเภอ [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 คำบลตรึม อำเภอศี [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปู Asphaltic Concr [ 25 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ร่างขอบเขตรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อรับ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 105 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ร่างรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 138 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 148 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตรึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารห้องปร [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 125 
ประกาศเผยแพร่ การกำหนดราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 210 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ( แผ่นที่ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 203 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ( แผ่นที่ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 259 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๓) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 203 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๒) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 217 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ บ้านกุดทอง หมู่ ๒ (แผ่นที่ ๑) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 198 
   
 
   
 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ 1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภู [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 78 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ 1 (แบบ บก 01) [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 167 
   
 
   
 


โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ตรึม [ 21 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ ๑ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริ [ 21 ม.ค. 2565 ]จ้าง้เหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถน้ำแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๖๑๐๓ สุรินทร์ พร้อม [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ วัน โดยวิธีเฉพา [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน สำหรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ วัน(๑ [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน สำหรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ วัน(๑ [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลตรึม (เริ่มต้นจาก [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตรึม หมู่ที่ 16 (เริ่มต้นจากที่ดินนายชาต [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบก หมู่ที่ 13 (เริ่มต้นจากห้วยละเอ๊า [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 (เริ่มต้นจากบ้านนางคำม [ 26 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตรึม [ 22 พ.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
             
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว220  [ 25 ม.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง) กค. มท 0803.3/ว219 [เอกสาร]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.3/ว436 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว68 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ธันวาคม 2564  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว435 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว67 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 1165 การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว453 การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว447 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว458 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว65 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว448 อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว452 ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว448 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว446 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว445 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล้กทรอนิกส์  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว456 การเผยแพร่หนังสือ แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว455 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว450 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว434 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ 1146 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 1160 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ 27 ม.ค. 65 ลอกท่อระบายน้ำ ถนนพรหมเทพ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2565 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/2565 สำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโคกปืด-โร [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 26 ม.ค. 65 ลอกท่อระบายน้ำ ถนนกรุงศรีนอก [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 26 ม.ค. 65 ทำความสะอาดอนุสาวรีย์ฯ ทุกวันพุธ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 25 ม.ค. 65 ลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนศรีเทพ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 25 ม.ค. 65 ลอกผักตบชวาและวัชพืช (ชุมชนโดนไข) [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 25 ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 24 ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 21 ม.ค. 65 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ทม.สุรินทร์ 21 ม.ค. 65 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2565 ลงพื้นที่สอบสวนโรค และตรวจ ATK ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรคติ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทม.สุรินทร์ 21 ม.ค. 65 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงผิวจราจรทางเท้าและฝาบ่อพัก ถนนศิริรัฐ จากสามแยกถนนเทศบาล ไปทางทิศเหนือ [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงผิวจราจร (ฝั่งทิศเหนือ) ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกถนนเทศบาล 4 ไปทางทิศตะวันออ [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อพรมพร้อมติดตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานราชการทั่วไปของเทศบาล [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านจารย์ ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำ [ 25 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพา [ 24 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนสำหรับนักเรียน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 24 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 33 รายการ โดยวิ [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ตรึม [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ ๑ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริ [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ ของสถานธนานุบาลเทศ [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการหนูน้อยยอดคนเก่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.พ. 2564)    อ่าน 161  ตอบ 0  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด

ผ้าไหมชาวกูย

สำนักงาน
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-4456-1271
นางพาณี กาศกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 0-4456-1271
โทรสาร : 0-4456-1271
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-4456-1272
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
จำนวนผู้เข้าชม 955,012 เริ่มนับ 16 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10