สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.235.62.151  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย   รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019  
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อบต.ตรึม ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ สภากาชาดไทย ฝ่ายปกครองตำบลตรึม และสมาชิกสภา อบต.ตรึม ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย ความเสียหายเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ...
  รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นายพนม ศรีวิเศษ
นายพนม ศรีวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนวัฒน์ แสนละเอียด
นายธนวัฒน์ แสนละเอียด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางปริยานุช มั่นจิตร
นางปริยานุช มั่นจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภฤดา  มูลจัด
นางภฤดา มูลจัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมชาย พิมพ์จันทร์
นายสมชาย พิมพ์จันทร์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิภาวดี นากีวงษ์
นางสาววิภาวดี นากีวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายเฉลิม  บุสยาตรัส
นายเฉลิม บุสยาตรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววิลาวัลย์  วังสันต์
นางสาววิลาวัลย์ วังสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุเทน การะเกต
นายอุเทน การะเกต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ว่าง
นักการภารโรง
นายบุญเจริญ  แต่งงาม
นายบุญเจริญ แต่งงาม
พนักงานขับรถ
นายบัวผัน  อุดมดัน
นายบัวผัน อุดมดัน
พนักงานตกแต่งสวน
นายขจร เจือจันทร์
นายขจร เจือจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายพุฒชาติ ดัชถุยาวัตร
นายพุฒชาติ ดัชถุยาวัตร
พนักงานขับรถยนต์
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด