สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.226.243.36  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562  
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562
 
 
 
 
สมาชิกสภา อบต.
 
นายสุทธิ์สาคร บุญทัน
นายสุทธิ์สาคร บุญทัน
ประธานสภา อบต.
นายคณาวุฒิ แต่งงาม
นายคณาวุฒิ แต่งงาม
รองประธานสภา อบต.
นางพาณี กาศกระโทก
นางพาณี กาศกระโทก
เลขานุการสภา อบต.
นายทองสุข ดัชถุยาวัตร
นายทองสุข ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายคณาวุฒิ แต่งงาม
นายคณาวุฒิ แต่งงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายโชคอำนวย   เบิกบาน
นายโชคอำนวย เบิกบาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางพัทยา รัตนธิวัติ
นางพัทยา รัตนธิวัติ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายทองวัน   หงษ์เพชร
นายทองวัน หงษ์เพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสุทธิ์สาคร บุญทัน
นายสุทธิ์สาคร บุญทัน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายทองสุข   เบิกบาน
นายทองสุข เบิกบาน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางพงค์ทิพย์ เบิกบาน
นางพงค์ทิพย์ เบิกบาน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจันทร์ บุตรงาม
นายจันทร์ บุตรงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางโอวิน สรึมงาม
นางโอวิน สรึมงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายเสริม วุฒิยาสาร
นายเสริม วุฒิยาสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมุด วังสันต์
นายสมุด วังสันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายเพลิน วังสันต์
นายเพลิน วังสันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายวัน บุตรงาม
นายวัน บุตรงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางจันฟอง   ทองวิไลย์
นางจันฟอง ทองวิไลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางอรุณี   เกษรมาลา
นางอรุณี เกษรมาลา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางกิ่งฟ้า สมัญญา
นางกิ่งฟ้า สมัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
น.ส.ธมนวรรณ บุญภูมิ
น.ส.ธมนวรรณ บุญภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางกุมลี ทองเอม
นางกุมลี ทองเอม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางจามจุรี โพธิขำ
นางจามจุรี โพธิขำ
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายแสวง บุตรลักษณ์
นายแสวง บุตรลักษณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
น.ส.มะลิ ดัชถุยาวัตร
น.ส.มะลิ ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นางจำเนียร พิมพ์จันทร์
นางจำเนียร พิมพ์จันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายวิสุทธิ์   สุภนาม
นายวิสุทธิ์ สุภนาม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
น.ส.สมุย   การะเกต
น.ส.สมุย การะเกต
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายสมัย กระแสอินทร์
นายสมัย กระแสอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายสายัญ กิ่งวงษา
นายสายัญ กิ่งวงษา
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายสวัสดิ์ ดัชถุยาวัตร
นายสวัสดิ์ ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ที่15
นางจำเนียร แต้มทอง
นางจำเนียร แต้มทอง
ส.อบต.หมู่ที่15
นายสมาน  บุษยาตรัส
นายสมาน บุษยาตรัส
ส.อบต.หมู่ที่ 16
นายทวี    ดัชถุยาวัตร
นายทวี ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 16
นายกิตติภัด ดัชถุยาวัตร
นายกิตติภัด ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 17
นางน้อย สาธร
นางน้อย สาธร
ส.อบต.หมู่ที่ 17
นายผดุงศักดิ์ วังนุราช
นายผดุงศักดิ์ วังนุราช
ส.อบต.หมู่ที่ 18
นายบุญเสริม พิมพ์วงวันค์
นายบุญเสริม พิมพ์วงวันค์
ส.อบต.หมู่ที่ 18
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด