สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.235.62.151  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย   รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019  
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อบต.ตรึม ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ สภากาชาดไทย ฝ่ายปกครองตำบลตรึม และสมาชิกสภา อบต.ตรึม ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย ความเสียหายเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ...
  รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1  รายงานการกำกับติตตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
      รายงานการกำกับติตตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แรก  ดู เอกสาร 1 10
      รายงานการกำกับติตตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน หลัง  ดู เอกสาร 1 4
2  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)   ดู เอกสาร 1 3
      บัญชีโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564)  ดู เอกสาร 1 0
      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564)  ดู เอกสาร 1 0
      บัญชีครุภัณ์(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564)  ดู เอกสาร 1 0
3  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560  ดู เอกสาร 1 4
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561  ดู เอกสาร 1 4
4  แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปี 2561  ดู เอกสาร 1 1
5  แผนจัดหาพัสดุ
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  ดู เอกสาร 1 9
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  ดู เอกสาร 1 0
6  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ปีงบประมาณ 2561  ดู เอกสาร 1 5
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ปีงบประมาณ 2560  ดู เอกสาร 1 1
7  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      คำสั่งจัดตั้งศูนย์/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ดู เอกสาร 1 25
8  รายงานผลดำเนินงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2
      รายงานผลดำเนินงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 45
9  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ดู เอกสาร 1 10
10   แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
       แผนพัฒนาสามปี 2559-2561  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 3 9
11  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
       แผนพัฒนาสามปี 2558-2560  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 3 เอกสาร 4 เอกสาร 5 49
12  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
       แผนพัฒนาสามปี 2557-2559  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 3 เอกสาร 4 เอกสาร 5 26
13  รายงานรายรับ-รายจ่าย อบต.ตรึม
      รายงานรายรับ-รายจ่าย อบต.ตรึม  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 20
14  คู่มือประชาชน
      คู่มือประชาชน  ดู เอกสาร 1 15
15  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 2561
      ประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 2561  ดู เอกสาร 1 เอกสาร 2 16
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 2561  ดู เอกสาร 1 12
 
หน้า 1 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด