สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.226.243.36  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562  
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศยกเลิกการประกาศประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒     30-03-2563 10
2  ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒     24-02-2563 1515
3  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการรางระบายน้ำคสล. บ้านหนองม่่วง หมู่ ๑๒     24-02-2563 1413
4  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     17-10-2562 247
5  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 (สายบ้านกุดทองสิ้นสุดบ้านหัวแรต)ด้วย วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)     16-05-2562 6815
6  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์     15-05-2562 5626
7  ทดสอบ     30-08-2561 585
8  เปิดเผยราคากลาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 12     28-08-2561 6317
9  เปิดเผยราคากลาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ 11     28-08-2561 547
10  เปิดเผยราคากลาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแรต หมู่ 5     28-08-2561 629
11  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาวุธ หมู่ 8     28-08-2561 574
12  เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านจังเอิด หมู่ 9     28-08-2561 414
13  ราคากลางงานก่อสร้าง 3 โครงการ บ้านทรัพย์โกฏิ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ ,บ้านตรึม หมู่ที่ 16 จำนวน 2 โครงการ     21-03-2561 9819
14  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2     19-02-2561 816
15  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก ม.13 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์     17-01-2561 9522
16  แผนจัดหาพัสดุ     16-10-2560 12011
17  ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ำรางวีแบบมีฝาปิด บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์     29-09-2560 10120
18  ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์     18-09-2560 1017
19  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ด้วย วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)     18-09-2560 990
20  ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์     13-09-2560 8912
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด