สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.226.243.36  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562  
         
  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 
โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562
โครงการประเพณีงานลอยกระทง 2562 
โครงการแข่งขันกีฬาตรึมสัมพันธ์ สร้างสังคม 2562
โครงการแข่งขันกีฬาตรึมสัมพันธ์ สร้างสังคม 2562 
  โครงการอบต.ตรึมโปร่งใส ต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562
โครงการอบต.ตรึมโปร่งใส ต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรท้องถิ่น
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรท้องถิ่น 
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2562
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2562 
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช 
ลอยกระทง ประจำปี 2560
ลอยกระทง ประจำปี 2560 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด